Referenties

Het Zeeuws Documentatiecentrum te Middelburg is opgezet in 1960 als onderdeel van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland met als doel: het verzamelen, beheren en ontsluiten van documentatiemateriaal over Zeeland en de Zeeuwen.Vergeleken met de rest van Nederland en zelfs internationaal gezien was Zeeland er heel vroeg bij met het actief verzamelen van ooggetuigenverhalen. Medewerkers van het Documentatiecentrum en een leger vrijwilligers hebben duizenden uren aan interviews  vastgelegd op geluidsband. Deze banden zijn door STUDIO VERBIEST gedigitaliseerd.
Diverse projecten voor het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Digitalisering bandmateriaal voor Atria, instituut voor vrouwengeschiedenis
Digitalisering geluidsarchief Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Digitalisering bandmateriaal Gemeentearchief Tholen
Digitalisering bandmateriaal Visio
Digitalisering historisch geluidsmateriaal Zouavenmuseum Oudenbosch, documentaire 70 jaar Zouavenmuseum (1947-2017)
Digitalisering historische radio opnamen en CD producties rondom het AVRO dansorkest The Skymasters. Distributie van deze uitgaven is gestopt.
Geluidsopnamen van uitvaartplechtigheden op CD voor onder meer: Arensman Uitvaartverzorging, Uitvaartzorg Steijn de Vlieger, Uitvaartverzorging van de Ven,
Verder nog: Watersnoodmuseum, Regionaal Archief Rivierenland,  CD-producties Zeeuwse Dialect Vereniging e.v.a.

Luister weer naar toen!